“ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น” (ITC) ขอเชิญฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตและต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก | i-Tail Corporation

“ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น” (ITC) ขอเชิญฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตและต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก

07 November 2022
“ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น” (ITC) ขอเชิญฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตและต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก

กรุงเทพ - 7 พฤศจิกายน 2565 - บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ผู้นำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเอเชีย และอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก ขอเชิญนักลงทุนและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไปกับบริษัท ซึ่งนับเป็นการจัดไอพีโอโร้ดโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกในแวดวงตลาดทุนของไทยหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงจุดเด่นและความน่าสนใจของหุ้น ITC อย่างใกล้ชิด

ร่วมนำเสนอข้อมูลโดยคณะผู้บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นายนคร นิรุตตินานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการ และ นายพรชัย ตติยชัยทวีสุข รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์ และ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

มาทำความรู้จัก ไอ-เทล ผ่านนิทรรศการที่จำลองประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงอันล้ำสมัยของ ไอ-เทล i-Cattery และแล็บวิจัยพฤติกรรมและความชอบของสัตว์เลี้ยงตามคอนเซ็ปต์ Pet-Centric สนุกสนานกับบรรยากาศ Dog Park และสัมผัสความน่ารักของน้องหมาและน้องแมวที่มาร่วมโชว์ตัวภายในงาน ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00-12:15 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ที่ www.i-Tail.com/investors (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น) หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook LIVE ได้ที่ Facebook: i-Tail Corporation

ที่มา: การจัดอันดับเชิงมูลค่าอ้างอิงจาก Frost & Sullivan, www.petfoodindustry.com ณ ปี 2564

หมายเหตุ:

  • เอกสารเผยแพร่นี้มิได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศ
  • อื่น ๆ หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ไม่ได้จดทะเบียนตามกฏหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นเเต่จะได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว หรือการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับยกเว้นการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้จะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรฐัอเมริกา เอกสารฉบับนี้จะไม่ถูกเผยแพร่และไม่ควรเผยแพร่หรือส่งไปยังประเทศสหรฐัอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน