About Us | i-Tail Corporation

สร้างโลกแห่งความสุขให้สัตว์เลี้ยงได้เจริญเติบโตด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

จากก้าวแรกเมื่อ 4 ทศวรรษเมื่อไทยยูเนี่ยนบริษัทแม่ของไอ-เทล ได้เริ่มต้นทำธุรกิจอาหารทะเลก็ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการของปลาซึ่งมีประโยชน์ทั้งในอาหารสำหรับคนและสัตว์เลี้ยง

เมื่อฐานลูกค้าได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงได้ขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวาง ทำให้บริษัทต้องการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เราจึงได้เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมไปยังเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากเนื้อปลา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการจดจำในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก เราจึงพร้อมก้าวไปอีกขั้นด้วยการความสำคัญและมุ่งเน้นกับธุรกิจนี้อย่างจริงจัง และนี่คือที่มาของ ไอ-เทล ในการขยับตัวจากการเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของไทยยูเนี่ยน สู่การเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยง และที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีความสุขและสุขภาพที่ดีขึ้น

ในวันนี้ เราคือบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี เรายังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยความรักและความใส่ใจในทุกขั้นตอน

เหตุการณ์สำคัญ

แม้ว่าเราจะเริ่มดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ ไอ-เทล ในปี 2564 แต่ธุรกิจของเรามีรากฐานมาจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูประดับโลก อย่างยาวนาน

อ่านเพิ่มเติม

เราเชื่อว่าสมาชิกสี่ขาในครอบครัวของเราต้องมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นเราจึงดูแลใส่ใจพวกเขาเป็นอย่างดีในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ตอบแทนความสุขและรอยยิ้มที่บรรดาสมาชิกสี่ขามอบให้กับเรา เรายังเชื่อว่าพวกเขามีความต้องการที่แตกต่างกันและควรได้รับการเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ไอ-เทล มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นไปเป็นบริษัทระดับโลกที่ใส่ใจกับสัตว์เลี้ยง ด้วยนวัตกรรมที่รองรับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกสี่ขา รวมถึงทุกคนในครอบครัวและโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

วิสัยทัศน์

สร้างโลกแห่งความสุขให้สัตว์เลี้ยงได้เจริญเติบโตด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

พันธกิจ

ส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563
จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน 5 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560-2564

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับสมาชิกสี่ขา รวมถึงทุกคนในครอบครัวและโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน และในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบและผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในทุกด้าน

อ่านเพิ่มเติม