ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ | i-Tail Corporation

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คำถามของท่านเรามีคำตอบ เชิญท่านผู้สนใจทุกท่าน ส่งคำถามเกี่ยวกับ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ามาที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามช่องทางด้านล่าง

itail_ir@thaiunion.com

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวเนโรลี่ โกลด์แมน (ลีน่า)
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

(+66) 02-298-0029
(+66) 02-298-0029 ต่อ 2810
(+66) 62-591-2792

คุณสามารถเขียนคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ไว้ที่นี่ เราจะติดต่อคุณกลับเพื่อดูว่าเราจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง