เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์ | i-Tail Corporation

เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2566
15 สิงหาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ITC Open House สำหรับนักลงทุน

ITC Open House สำหรับนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนปี 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนปี 2565

3Q22 Investor Presentation

3Q22 Investor Presentation