i-Tail Corporation
ใส่ใจดูแล เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี ของครอบครัว

ส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป

ใส่ใจดูแล เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี ของครอบครัว

ส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป

ใส่ใจดูแล เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี ของครอบครัว

ส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป

ความโดดเด่นของเรา

เพราะเราใส่ใจในคุณภาพและรสชาติ เราจึงสร้างสรรค์และทดลองเมนูใหม่ๆ เพื่อให้คุณและสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

01

ความโดดเด่นของเรา

คุณค่าและโภชนาการ

ที่ไอ-เทล เราเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพทางโภชนาการ ให้กับสัตว์เลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม

02

ความโดดเด่นของเรา

สินค้าสไตล์อาหารคน

ที่ไอ-เทล เรามองว่าสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

03

ความโดดเด่นของเรา

รสชาติที่อร่อยถูกใจ

ไม่มีอะไรจะทำให้เจ้าของมีความสุขมากไปกว่าเห็นบรรดา เจ้าสี่ขากินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย

อ่านเพิ่มเติม

04

ความโดดเด่นของเรา

การออกแบบสูตรอาหาร

ที่ไอ-เทล เราพัฒนาและออกแบบสูตรอาหารให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าและเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องเป็นไอ-เทล

ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับลูกค้า

ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม
มั่นใจได้ใน ทุกขั้นตอน

เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดและมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ของเรา ไทยยูเนี่ยน

อ่านเพิ่มเติม
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้า

เรามีโซลูชั่นที่คิดค้นขึ้นตามเทรนด์และความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังยืดหยุ่นในแง่ของระยะเวลาการทำงานด้วย

อ่านเพิ่มเติม
สร้างความแตกต่าง อย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ผสานกับโครงการต่างๆ ที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ชุมชนและโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม

การขยายธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเราได้ขยายไปทั่วโลกทั้งใน

ห่วงโซ่ อุปทานของเรา

โรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 172,786 ตันต่อปี และมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต

*มีการใช้บริการงานสนับสนุนธุรกิจจาก TUM


ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดสมุทรสาคร

ตัน

คน

จังหวัดสงขลา

ตัน

คน

ห่วงโซ่ อุปทานของเรา

โรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 172,786 ตันต่อปี และมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต

*มีการใช้บริการงานสนับสนุนธุรกิจจาก TUM


ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดสมุทรสาคร

98,150

ตัน

5,081

คน

จังหวัดสงขลา

74,636

ตัน

6,006

คน

ข่าวสารล่าสุด