ปฏิทินและกิจกรรม | i-Tail Corporation

ปฏิทินและกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

05 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2567

Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2567

06
ส.ค. 2567

ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2567

15
ส.ค. 2567

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2567

04 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2567

Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2567

05
พ.ย. 2567

ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2567

กิจกรรมที่ผ่านมา

15 พฤษภาคม 2567

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2567

03 พฤษภาคม 2567

1Q2024 Analyst Meeting

02 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567

01 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2567

Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567

05 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

01 มีนาคม 2567

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนปี 2566

16 กุมภาพันธ์ 2567

FY2023 Analyst Meeting

15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลการดำเนินงานปี 2566

14 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567

Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานปี 2566