ร่วมงานกับเรา | i-Tail Corporation

ทีมงาน ในฝันสร้างงานในฝันได้!

ที่ไอ-เทล เราให้ใจกับการทำงานในทุกๆ วัน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความร่วมมือ ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการมองหาโอกาสใหม่ๆ ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับบุคคลและทีม

เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิด เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ และความเป็นไปได้ เปิดรับทัศนคติที่ดี และร่วมแบ่งปันแนวคิดและแรงบันดาลใจ และนี่คือดีเอ็นเอของเรา

ทีมของเรา

เราคือครอบครัวใหญ่ ที่มีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีกว่าให้กับสมาชิกสี่ขา และครอบครัว

วัฒนธรรม ของเรา

เราคือทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ถ่อมตน และเคารพผู้อื่น และทำงานด้วยความรับผิดชอบ ความร่วมมือกันและใช้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน

ค่านิยม เชิงทัศนคติ

ความมุ่งมั่น

มีความทะเยอทะยานที่จะเติบโต

มีจิตวิญญาณมุ่งคว้าชัยชนะ

มองหาวิธีที่จะทำให้ได้ดีกว่าที่ผ่านมา

ความอ่อนน้อม

เชื่อมั่นและเปิดกว้างที่จะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แสดงออกถึงการเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำ

ยอมรับได้ว่าตนเองมีจุดอ่อนและเต็มใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง

การให้เกียรติผู้อื่น

น้อมรับความแตกต่างและความหลากหลาย

ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดเห็นและเวลาของผู้อื่น

ฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ

ค่านิยม ในการทำงาน

มีความรับผิดชอบ

ลงมือกระทำสิ่งต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบต่อโลก ผู้คน และสังคม

แสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของงานอย่างมีความรับผิดชอบ

ปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงไว้

การให้ความร่วมมือ

ระบุเป้าหมายส่วนรวมและจุดที่ต้องเกิดการร่วมมือกันทั้งในทีมและระหว่างทีม

รวบรวมและใช้ทักษะอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตระหนักถึงความสำคัญและพยายามสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

สงสัยใฝ่รู้และไม่หวั่นไหวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความคลุมเครือ

ยินดีที่จะท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ มีการตรวจสอบและนำแนวคิดใหม่มาปรับใช้

ไม่ลังเลที่จะลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากความล้มเหลว

ถ้าคุณฟังแล้วคิดว่าตรงกับตัวคุณ ก็สมัครมาร่วมงานกับเราได้

  • คุณเป็นคนสนุก ขยันและมีความตั้งใจ
  • คุณคิดนอกกรอบ
  • คุณเป็นคนคิดบวก และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • คุณรักสัตว์เลี้ยง
  • คุณรักความท้าทาย
  • คุณกล้าที่จะฝันและทำฝันให้เป็นจริง
  • คุณรักการทำงานเป็นทีม
ตำแหน่งว่าง