เหตุการณ์สำคัญ | i-Tail Corporation

2520

ไทยยูเนี่ยนเริ่มผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้การประกอบธุรกิจของไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม TUM

2524

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูป ต่อมาได้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2532

2553

US Pet Nutrition LLC ก่อตั้งขึ้นเป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมียม

2558

หน่วยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (Global PetCare Business Unit) ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ TUM เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

2559 - 2564

  • บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ Global PetCare Innovation (GPCI)
  • เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เนื้อปลาทูน่าขนาดเล็กในถุงสุญญากาศขนาดเล็ก (Mini Pouch) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงรูปแบบสามชั้น (Triple Layer) เครื่องดื่มวิตามินสำหรับแมวและสุนัข เป็นต้น และการขยายธุรกิจไปในตลาดใหม่ๆ
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 2 ในเอเชีย และ ติดหนึ่งในสิบอันดับแรกของโลก*

*ข้อมูลอ้างอิงจากมูลค่าขายในปี 2564 จาก PetFoodIndustry.com และ Frost & Sullivan

พฤษภาคม 2564

ก่อตั้งบริษัท เจแปน เพ็ท นูทรีชั่น ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง

กันยายน 2564

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC) และก่อตั้งบริษัท ไอ-เทล อเมริกา ขึ้นในสหรัฐอเมริกา

ธันวาคม 2564

ITC รับโอนหน่วยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงจาก TUM

ธันวาคม 2565

ITC เข้าเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้น ITC ได้เข้าเทรดวันแรกในวันที่ 9 ธันวาคม 2565