การขยายธุรกิจของเรา | i-Tail Corporation

ธุรกิจของเราได้ขยายไปทั่วโลกทั้งใน

ไอ-เทลมีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายสำหรับสมาชิกสี่ขาในครอบครัว ครอบคลุมกว่า 45 ประเทศทั่วโลก ลูกค้าของไอ-เทลครอบคลุมถึงแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกอีกหลายแบรนด์ และยังรวมถึงธุรกิจค้าปลีกทั้งออนไลน์และร้านค้าทั่วโลกอีกด้วย

เราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการออกแบบและร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมาโดยตลอด ทำให้เกิดเป็นการทำงานร่วมกันอย่างยาวนานที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

ระบบนิเวศเชิงนวัตกรรม ที่เดินหน้าคิดค้นอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และน่ากินไปพร้อมกับลูกค้า

อีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จคือการที่ไอ-เทลได้รับการยอมรับจากลูกค้าของเราทั่วโลก